fredag 24 september 2010

Margurite - En vis, modig och kärlekfull Kvinna

I morse läste jag lite igen i Guds Älskarinnor.
Anita Goldmans porträtt av Marguerite Poiret inspirerade mig djupt. Så här skriver hon om Marguerite:

"När hon nu kommer oss till mötes efter sjuhundra år, ljuder hennes röst klar och obefläckad. Hennes obevekliga kamp för självförverkligande, hennes obändiga visionära och konstnärliga kraft och hennes kompromisslösa kärleksbudskap bär genom århundraden och in i vår tid och våra hjärtan"

Marguerite brinner för sin kärlek till Gud eller Dame Amour (Kärlekens dam eller kärlekens fru) som hon kallar Gud i en av sina böcker.
Margurite skriver i sin bok "Enkla själar": Teologer och andra kyrkomän, ni kommer inte förstå denna bok- hur briljanta själsförmögenheter ni än har- om ni inte går den till mötes ödmjukt och på detta vis låter Kärlek och Tro övervinna Förståndet, för de är härskare över förståndets hus.

Jag inspireras av Marguerite.
för att hon med tanke även på den tid hon levde i vågade stå upp så rakt för sitt budskap och för den sanning hon trodde på.. vågade stå upp för att "Dame Amour" (Fru kärleken) är överlägsen förnuftet och så modigt och rakt höll fast vid sitt budskap.. vilket tyvärr ledde till att hon liksom många andra visa, kärleksfulla kvinnor blev bränd på bål. "Men även det gick hon värdigt till mötes och mångas känslor rördes av innerligt känt medlidande" skriver Anita

Vi lever i en ny tid!
Ändå inser jag att det i den tid vi lever i nu inte är så många kvinnor som står upp för vissa självklara saker som att Gud lika gärna kan ses som Moder Gud än som Fader Gud... vilket jag tror skulle skapa ett mer jämlikt samhälle... Det känns som det finns en del i oss kvinnor som fortfarande lever kvar i den rädsla och det förtryck som funnits av kvinnor under många hundra år... Det är som om vi inte insett att nu kan vi tala fritt.... även om alla kanske inte kommer att hålla med oss när vi går emot gamla ingrodda föreställningar och tankebanor. Vi behöver inte kompromissa eller försöka anpassa vårt sätt att uttrycka oss för att känna oss trygga. Vi kan stå upp för det vi innerst inne känner är sant och rätt och kärlekfullt på alla områden i livet och vi kan ha tillit till att vi är visa kärleksfulla Gudinnor som liksom Margurite har vår egen kontakt med Gudinnan inom oss.

Vi behöver varandra.
Jag är så tacksam att det ändå finns så många kvinnor som säger sin mening, litar till sitt inre och står upp för kärleken och tillsammans blir vi starkare i detta. Därmed behöver vi den djupa kvinnogemenskapen, vi behöver varandra och vi behöver kvinnogrupper och kvinnocirklar att mötas i så att vi kan stärka varanda i det vi vet och känner är rätt i våra hjärtan, och i att stå upp för kärleken.

Margurites fria ande ropar till oss
"Nu kan ni ju uttrycka er fritt.... fortsätt stå upp för "Dame Amour" för "Kärlekens Fru" som alltid är överlägsen "Raison" förnuftet. Fortsätt att vara hängiven kärleken främst... fortsätt att finna er egen relation till henne djupt därinne i ert eget hjärta."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej!
Tack för att du ger dig tid att kommentera. Du som inte har en egen blogg eller googlekonto kan i rutan "Kommentera som" välja: Namn och webbadress (funkar nog även utan webadress), eller Open ID eller Anonymt.
Hoppas det fungerar annars får du prova dej fram !
Varmt tack, din feedback betyder mycket för mig... Anne Solveig