Kvinnocirkeln

KVINNOCIRKELN - EN VARM FAMN
Jag har sedan länge tillbaka deltagit i och hållit i kvinnocirklar. Kvinnocirklarna har betytt så mycket för mig och de andra kvinnorna. I kvinnocirkeln har vi fått tillit till dem vi är och våra unika gåvor och tillit att skapa det liv vi vill leva. Kvinnocirkeln har varit en varm famn att komma till när vi haft utmaningar i livet eller längtat efter en förändring. Genom kvinnocirklarna har jag insett att kvinnor har så mycket att ge varandra och att vi är så bra på att stärka och inspirera varandra.

BOKEN - KVINNOCIRKELN 
Flera kvinnor frågade mig hur de kan starta en egen kvinnocirkel. Därmed har jag skrivit boken "Kvinnocirkeln - en stärkande gemenskap." I boken delar jag med mig inspiration och en mängd praktiska råd med syfte att din kvinnocirkel ska bli den varma trygga och stärkande famn den är menad att vara.

Många kvinnor har även uttryckt att boken har gett dem mycket inspiration även om de inte har startat en kvinnocirkel.

"Boken är inte bara en fin handledning, det vet jag av egen erfarenhet i min egen cirkel, utan också en njutning att ta del av." Monica Katarina Frisk

Läs mer och beställ här.

Kan även beställas genom Bokus och Adlibris

Låna på biblioteket
Genom att beställa boken på biblioteket så hjälper du mig att få in den även där.

Kvinnocirkeln Inspirations - helg 2012
Syfte att stärka och inspirera dig till att bjuda in till en kvinnocirkel.
Läs mer här.

Vill du vara med i en kvinnocirkel..
Kontakta någon av de ledare som gått min utbildning. Läs mer

Här är vi som gick utbildningen i att leda kvinnocirkel 2010.
Från vänster: längst upp: Kristina, Kerstin, Mona (assistent), Ulla, Charlotte, Marie. Mitten: Birgitta och Sara. Längst ned: Mariel, Mia, Anne, Karin, Iréne