Anne Solveig

Jag heter Anne Solveig Elmberg och bor och verkar på Mundekulla Kurs och Retreatgård i ljusa Småland. Här erbjuder jag kurser, retreater och evenemang, främst för kvinnor. Jag älskar att vara en del av att kvinnor växer och blommar ut till att bli de Gudinnor de innerst inne är och jag tror att den feminina, kvinnliga energin behövs i världen för att skapa balans.

Jag har en djup dedikation till att lyfta fram det feminina andliga och det gör jag genom regelbundna retreater och en årlig Kvinnofestival.

Min blogg är en resa i att dedikera mig mer mer till det som jag känner är mitt djupaste syfte...samt att kunna blomma ut mer och mer till den jag är djupast innerst inne och den Gudinna jag vill vara. Kanske du med har ett liknande syfte...då kan du nog känna igen dej och hämta inspiration från min resa, samt dela dina erfarenheter.

Jag älskar också att uttrycka mig kreativt ... sjunga, måla och skriva och har gett ut en bok som heter Kvinnocirkeln. Min intention är att kunna ger mer tid även till mitt skapande och jag har flera böcker på gång, musik som vill komma ut och målningar som vill se dagens ljus...

Tillsammans med min före detta man har jag grundat och byggt upp verksamheten på Mundekulla Retreatcenter. Numera är jag dock inte lika engagerad här utan ger mer tid till mina egna kreativa uttryck. att skriva, måla och sjunga... men bjuder även in till retreater då och då.


Anne Solveig