Gudinnan

GUDINNAN i varje kvinna
Djupt inom varje kvinna finns något djupt och vackert som väntar på att få komma fram, blomma ut, lysa och uttrycka sig i världen... Jag kallar denna inre, sanna del av oss för Gudinnan inom oss. Nu mer än någonsin behövs den feminina energin för att skapa fred och balans i världen... Ska vi kunna leva kvar här på vår vackra Moder Jord så behövs den kvinnliga energin och kvinnor som står upp och delar med sig av sitt ljus, sin vishet, sin kraft och kärlek. Därmed känner jag att varje kvinna som finner lite mer av sin inre styrka .. uttycker lite mer sina unika gåvor och inser sitt eget självvärde, hon medverkar också till att skapa den värld vi vill leva i.

Den Stora GUDINNAN
För mig innebär det Moders-Gudinnan - Skaparinnan som finns där för oss alla med sin villkorslösa kärlek och i vars famn vi kan vila. Att börja se den feminina sidan av det gudomliga ser jag som en viktig del i att även värdera och respektera kvinnor mer. Det högsta andliga i en kultur påverkar människorna och samhället. När vi ser tillbaka på historien kan vi upptäcka att när människor vördade Gudinnan som det högsta andliga då hade kvinnor en god ställning i samhället och var mycket respekterade. Vi vet  även att det då fanns samhällen med partnerrelationer där män och kvinnor levde jämlikt och i fred i 1000 år och troligen mer.