måndag 19 oktober 2009

Gudinneskolan Måndag 19 oktober

Se på relationer på ett mer realistiskt sätt
Vi satt och pratade länge med Lama Pema efter att helgens retreat var slut. Peter frågade lite om relationer och hans svar var väldigt enkelt. Vi behöver ha en mer realistiskt syn på relationer. Vi behöver inse att var och en har sina fel och brister – shortcomings - som han sa ( jag tycker det är ett bättre ord) och att vi får lära oss att acceptera varandra som vi är samt hjälpa den andre istället när vi ser dens brister. Samt självklart också fokusera mer på de goda sidorna i varandra.

Det fungerar ju inte att försöka ändra på varandra
Jag vet inte hur ni har det i era relationer men Peter och jag har nog insett att var och en av oss har sina brister och ibland försöker vi att få den andre att inse sina brister och ändra på dem…. Självklart är det bra att var och en är medveten om sina brister och försöker ändra på dem men den förändringen behöver ju komma inifrån och sker sällan eller aldrig för att någon annan vill det.

Hjälpa varandra med våra shortcomings
Men att tänka att vi kan stödja varandra istället när det gäller våra shortcomings blir ett helt annat fokus. Kanske kan du sitta ned med din partner och att ni båda kan prata om vilka brister ni känner att ni har och hur ni kan stödja och hjälpa varandra med dem istället för att döma varandra och lägga skuld på varandra

Tolerant mot andra – tolerant med mig själv
När vi fokuserar på andras fel och brister och dömer dem så kommer vi samtidigt att döma oss själva för samma sak och vi kommer även att leva i en medvetenhet där vi tror på skuld och dömande. Men när vi ser med tolerans på andra och inser att vi alla har våra brister så blir det även lättar att förlåta och vara tolerant med oss själva. Därmed har vi mycket att vinna på att vara toleranta, vilket också är en viktig egenskap inom buddismen.

Vi matas med orealistiska bilder
I våra dagar så matas vi hela tiden med romantiska och helt orealistiska bilder av relationer… som om att finna den rätte skulle lösa allt och som om det finns en enda människa som kan tillfredställa våra behov och göra oss lyckliga. Den romantiska kärleken höjs upp till skyarna men för en del blir det en berg och dalbana där man ena stunden älskar varandra och nästa stund hatar varandra eller kämpar i domstolen om barnen.

Relationen en andlig väg vi har tillsammans
I det gamla Indien var det föräldrarna som ofta i samverkan med en astrolog sammanförde sina söner och döttrar med varandra. Synen på relationer var mer att ha en partner att gemensamt utvecklas andligt med. Även om det självklart finns mycket brister i ett sådant system så var det ändå mer fokus på att utveckla en mer realistisk och sann kärlek. För är inte den största kärleken att stödja vår partner i att växa till sin högsta potential och närma sig sitt sanna jag…

Den högsta kärleken – att stödja varandra andligen
Hur kan vi stödja varandra i vårt inre växande? Denna fråga kanske är den viktigaste vi kan ställa oss i en relation. Hur kan vi stödja varandra att vara fullt ut dem vi är så vi kan ge av våra unika och goda gåvor till andra och världen. För när var och en lever sin fulla potential då kommer vi ju även att känna en djup inre tillfredställelse och glädje i livet och DÅ kan vi ju även ha en god relation med varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej!
Tack för att du ger dig tid att kommentera. Du som inte har en egen blogg eller googlekonto kan i rutan "Kommentera som" välja: Namn och webbadress (funkar nog även utan webadress), eller Open ID eller Anonymt.
Hoppas det fungerar annars får du prova dej fram !
Varmt tack, din feedback betyder mycket för mig... Anne Solveig